Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Budsjett, økonomi -og handlingsplan 2020-2023

- vedtatt 12.desember 2019

Jevnaker kommune er i den heldige situasjonen, som de fleste kommuner som omkranser Oslo, å ha en jevn og god befolkningsvekst. Ved utgangen av 2. kvartal 2019 var det 6 880 innbyggere i Jevnaker. Antall innbyggere har siden år 2000 økt med 14 %. Økningen har i de siste årene ligget på ca. en prosent og forventes å være minst like høy i årene som kommer. Kommunen har godt med ledige tomter både for boliger og næringsbygg.

Bildet viser en rosa sparegris

 

Budsjettet for 2020 er stramt. I henhold til rammene gitt i statsbudsjettet for 2020 får Jevnaker kommune en anslått vekst i frie inntekter på 2%, mens lønnsveksten er på hele 3,5%. Samtidig innfører myndighetene en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskatten på 0,3 på bolig og fritidseiendom – det betyr en estimert inntektsreduksjon på 1,7 millioner kroner. Samtidig med at befolkningsveksten gir økt skatteinngang, betyr det også økt etterspørsel etter tjenester og infrastruktur. Gjeldsgraden i kommunen har økt betydelig det siste året gjennom investering i ny skole 1-7.

 

Les hele budsjettet og handlingsplanen her. Budsjettet ble vedtatt den 12.12.19.