Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Overvåker tiltakene i Oslo-regionen

Jevnaker kommune følger med på situasjonen i Nordre Follo og  Oslo-regionen. Det iverksettes per nå ingen ytterligere tiltak i Jevnaker, men kriseledelsen i kommunen er forberedt på å endre dette på kort varsel om det blir nødvendig. 

Representanter fra kriseledelsen i Jevnaker kommune har vært i regionsmøte med Statsforvalteren i Viken i dag. Møtet har dreid seg om de omfattende tiltak som er iverksatt for 10 kommuner rundt Nordre Follo. 

Det er diskutert hvordan dette påvirker kommunene som grenser til disse 10 kommunene, og eventuelt andre kommuner i regionen som har uavklart smittesituasjon. Vi er kjent med at kommuner som grenser til Oslo vurderer om de skal innføre tiltak for å forhindre at nedstengte tilbud i Oslo og omegn medfører større press på for eksempel kjøpesentre og treningssentre i nabokommunene. 

Lav terskel for nye lokale tiltak

Dersom en slik situasjon skulle oppstå i Jevnaker, vil kriseledelsen vurdere lignende tiltak. For eksempel økt opplevelsesturisme eller treningsturisme, som bryter med prinsippet om å ikke reise unødvendig - kan medføre lokale tiltak. Siden den nasjonale strategi er å slå ned raskt og hardt for å forhindre spredning av det muterte viruset, vil terskelen være lav for å iverksette lokale tiltak i Jevnaker dersom for eksempel nedstegning av breddeidrett eller lignende i nabokommuner samtidig øker trykket på tilsvarende tilbud i Jevnaker.

Kriseledelsen i Jevnaker vil bruke anledningen til å gi honnør til Statsforvalteren for å arrangere effektive og konkrete møter med kommunene, og har med sentrale roller fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. 

Samtidig vil vi rose våre innbyggere for sin lojalitet til de anbefalinger som er gitt. Det gjør at kommunen ikke har hatt behov for å innskjerpe tiltakene ytterligere, men kan følge de nasjonale retningslinjene.

Hjemmekontor for jobb-pendlere

Kriseledelsen understreker at det i de nye reglene for de 10 kommuner som er berørt fremgår at arbeidsgivere i den regionen skal kunne dokumentere at ansatte er gjort oppmerksom på reglene som omhandler bruk av hjemmekontor. Det betyr at innbyggere i Jevnaker som har jobbsted i en av de 10 kommunene, har krav på at arbeidsgiver legger til rette for hjemmekontor. Vi ber innbyggere i Jevnaker følge dette opp overfor sin arbeidsgiver. Dette gjelder ikke for yrker hvor det er nødvendig å være til stede, som for eksempel helsepersonell. 

Link til de regionale tiltak som nå gjelder for Oslo-regionen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kraftige-tiltak-i-10-kommuner-etter-utbrudd-av-den-engelske-virusmutasjonen/id2829738/