Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Politiet og Jevnaker kommune advarer mot store folkeansamlinger i maidagene

Ungdommer har hatt som tradisjon og samles på ulike steder i Ringerike, Hole og Jevnaker i maidagene og frem mot sommeren. De største uorganiserte samlinger har funnet sted natt til 1. mai og natt til 17. mai. I år vil det ikke bli mulig å samles på denne måte. Ungdom kan fortsatt kunne oppholde seg på offentlige steder og private områder, så sant de overholder smittevernreglene.


Alle må bidra

Det er veldig viktig at foresatte informerer sine unge om de regler som er anbefalt, og at de unge selv følger anbefalingene. For at vi alle skal kunne komme raskt tilbake til en normalsituasjon er oppfølging av smittevernreglene avgjørende.

De fleste ungdommer i Ringerike, Hole og Jevnaker har håndtert situasjonen godt, men vi forstår at mange synes dette er vanskelig. Både politiet og kommunene håper alle vil bidra til å forhindre smittespredning og bidra til at færrest mulig blir smittet eller smitter andre.

 

Råd fra Helsemyndighetene som skal følges:

  • Hold to meters avstand til hverandre.
  • Unngå ansamlinger med flere enn 5 personer.
  • Vaske hendene ofte.
  • Ikke del drikke med hverandre.

Politiet og utekontaktene har observert samlinger av ungdom som er bekymringsfull. Det er for mange samlet på samme sted, og dette medfører en økt risiko for smitte.  

 

Politiet og kommunene vil være ute

I maidagene vil både politiet og kommunalt ansatte være ute og gi råd, veiledning og hjelp til befolkningen.  Dersom det observeres ansamlinger som betraktes som risikopreget for smittespredning, enten i form av antall personer eller grad av beruselse, vil det kunne medføre bortvisning. For ungdom under 18 år vil vi forsøke å varsle foresatte, som må påregne å hente sine ungdommer.

Sør-Øst politidistrikt har egne sider på Facebook og Instagram som det anbefales å følge. Her vil det bli gitt fortløpende informasjon om situasjonsbildet. Ungdomskontaktene i Ringerike har en egen Facebookside og Snap Chat som kan følges. UNGJevnaker har også egen Facebookside samt snapchat og Instagram.

Takk for hjelpen.

Politikontakt Terje Hoch-Nielsen

SLT-koordinator Karianne Berg

Forebyggende koordinator Kari Hoel


 

Bildet viser ungdommer som er samlet. Illustrasjonsbilde.

(Foto: Afta Putta Gunawan/Pexels.com)