Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Tiltak for å redusere betalingsutfordringer

Tiltak for å redusere betalingsutfordringer

Jevnaker kommune ønsker å bidra til å redusere økonomiske utfordringer for innbyggerne og næringslivet i den spesielle situasjonen vi opplever i forbindelse med utbrudd av korona-virus.

Regjeringen har besluttet at det gis fritak for: 

 1. Fritak for betaling i barnehage og SFO.

  • Kommunen avventer fakturering av foreldrebetaling for barnehage og SFO inntil disse åpner igjen.
  • Kommunen vil heller ikke fakturere for barn som har tilsynsplass.
  • Ved første utfakturering vil det bli tatt hensyn til for mye fakturert i perioden                  12. – 31. mars 2020.  

 

2. Fritak for betaling av kommunale tjenester som nå ikke kan benyttes.

  • Kommunen vil ikke fakturere for tjenester og ytelser som ikke kan benyttes eller leveres av kommunen. I de tilfeller hvor avgift er betalt på forskudd, vil kompensasjon for stengt periode refunderes når tidsperioden er kjent. Dette gjelder for eksempel semesteravgiften i kulturskolen. 

Tiltakene fra kommunen, i tillegg til regjeringens tiltakspakker.

Har du behov for utsatt betalingsfrist?

Kommunen vil sende ut faktura på tjenester og ytelser som leveres som normalt. For at innbyggere og næringsliv ikke skal komme i økonomisk uføre, anbefaler vi at disse betales helt eller delvis hvis økonomien tillater det.

Siden vi er inne i en svært spesiell situasjon der mange opplever permitteringer etc. har vi forståelse for at det for noen kan bli vanskelig å betale avgiftene innen fristen. Vi har derfor åpnet for at det kan gis mulighet til å få utsettelse på betalingen, eventuelt en betalingsavtale.

I tilfelle du har behov for utsatt frist ta kontakt med økonomiavdelingen i kommunen, gjerne via e-post på adressen fakturagrunnlag@jevnaker.kommune.no eller via telefon 61 31 57 00. Dette gjelder både for privatpersoner og bedrifter.

Førstkommende faktura som sendes ut vil være kommunale avgifter med forfall 20.05.20

 

Startlån

For de som har startlån som forvaltes av Lindorff, kan Lindorff etter søknad innvilge inntil 6 måneders avdragsfrihet. Ta kontakt på telefon 23 31 10 00, eller logg inn på deres nettsider http://lindorff24.no

 

 Fakturaer inn til kommunen

Kommunene vil forsøke å betale mottatte fakturaer så raskt som mulig, slik at vi letter på næringslivets likviditetsutfordringer.

 

Ta gjerne kontakt med oss

Selv om våre ansatte jobber hjemmefra nå er vi tilgjengelige, se kommunens nettside for kontaktopplysninger.

 

Har du behov for ytterligere bistand?

Fylkesmannen i Viken orienterer på sine sider om koronasituasjonen og privatøkonomi. Du kan lese orienteringen her. Vi gjengir her noe av det de skriver. 

 

Det er viktig at du som får redusert inntekten din raskt går gjennom økonomien din. Det for å få en oversikt og kunnskap om din økonomiske situasjon. Da kan du hindre at du får enda større økonomiske problemer enn nødvendig. Jo tidligere det skjer jo enklere er det å få ordnet opp i de utfordringer du har. Dersom du ikke klarer å ordne i økonomien din selv og trenger økonomisk rådgivning, skal du få dette av det offentlige. 

Det er Nav-kontorene i kommunen din som skal gi deg økonomisk rådgivning med informasjon, råd og veiledning ut fra ditt individuelle behov. 

Dersom du vil være anonym og likevel få økonomisk rådgivning kan du ta kontakt på telefon 55 55 33 39 som er Nav Gjeldsrådgivningstelefon – økonomirådstelefonen i Nav (https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester/800gjeld

De er tilgjengelig som et tillegg til lokalt Nav-kontor. Økonomirådstelefonen kan gi deg enkel råd og veiledning både på telefon og chat.