Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

«Treningsfamilie»

- foreldrerådgiverne våre trenger å øve seg!

Bildet viser en familie som går på tur i en park

(Foto: Vidal Balielo Jr)

 

Jevnaker kommune jobber aktivt for å bli bedre på foreldreveiledning. Målet er å tilby gode og kunnskapsbaserte foreldreveiledningsprogrammer for foreldre og barn som har samarbeidsvansker. For å bli bedre trenger vi noen familier som våger å la våre kommende veiledere øve seg på dere! Dette er rådgivere med god erfaring som er i gang med en sertifisering som TIBIR foreldrerådgiver. TIBIR står for «Tidlig Innsats for Barn i Risiko», og er et program for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn.

Hva slags familier er du på jakt etter da? spør vi koordinator og terapeut, Jan Finvåg.

I utgangspunktet er det ulike typer familier med normale til moderate oppdragelsesutfordringer. Det kan være aleneforeldre eller to foreldre. De aller fleste opplever å ha nytte av å lære seg foreldreverktøyene som TIBIR tilbyr.

 

Drømmer om en bruksanvisning

Det er slitsomt å oppdra barn. Innimellom kan man oppleve små og store utfordringer som gjør at en drømmer om en bruksanvisning der en kan slå opp for å finne ut fasiten. De som benytter seg av foreldrerådgivingen vil få gode tips til hverdagen.De aller fleste som har barn vet at det er helt vanlig å oppleve at det kan være både krevende og slitsomt «å oppdra» barn. En viktig årsak til at Jevnaker kommune har satset på dette som kalles TIBIR er at den er kunnskapsbasert. Vi vet at dette virker. Den bygger på en viktig grunntanke: den bygger på familiens egne ressurser og styrker. Her får man råd og veiledning. Målet er at samarbeidsvanskene ikke skal utvikle seg videre, men blir løst så tidlig som mulig. Noe som er godt både for store og små, forteller Finvåg.

 

Øke tryggheten

Dersom du tenker at dette kan være noe for deg og din familie så vil det innebære 3-6 møter mellom foreldre og rådgiver. Temaene vi jobber med er blant annet; grensesetting, positiv involvering, gode og effektive beskjeder og problemløsning. Målet er økt trygghet hos deg som forelder og en positiv utvikling hos barnet ditt.

Ta kontakt for en helt uforpliktende prat med våre terapeuter:

Jan Finnvåg på mobil: 455 05 327 eller e-post: jaf@Jevnaker.kommune.no

Sylvi Reime på e-post: Sylvi.Reime.Erlandsen@jevnaker.kommune.no