Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Vaksine-status UKE 6

Siste nytt om vaksinering mot COVID-19 i Jevnaker kommune

Vi er i gang med vaksinering!

Vi har gjennomført første dag med storskala-vaksinering i Hønefossvegen (tidl. Rema 1000), og vi opplevde mange glade innbyggere som fikk sin første dose med vaksine.

Vi bruker vaksinen fra Pfizer, som må brukes innen 4 døgn etter mottak fra sykehusapoteket. Vi har til nå mottatt vaksinene på onsdager, og vaksinerer i skrivende stund på torsdager. 11. februar skal 36 innbyggere vaksineres, mens 41 innbyggere er innkalt til 18. februar

Oppmøtetid før vaksinasjon

Du skal ikke møte opp tidligere enn 5 minutter før oppsatt tid for vaksinasjon

Flere møtte opp i lokalene veldig tidlig under første åpningsdag. Dette ga oss utfordringer med å ha plass til alle på en god og smitteforebyggende måte. Derfor oppfordrer vi alle til å ikke møte opp tidligere enn 5 minutter før timen du har fått.

Vi åpner ikke dørene til vaksinasjonslokalene før 5-10 minutter før dagens første vaksinasjon, da vi trenger tiden til å koordinere og fordele arbeidsoppgaver blant personalet.

Om innkalling til vaksinasjon

Det har kommet en del spørsmål vedrørende innkalling til vaksinasjon. Derfor informerer vi om følgende:

Vi ringer alle over 75 år for å sette opp time. Dette fordi vi vet at flere eldre ikke bruker data/nett som verktøy, og at noen har problemer med å håndtere annen type innkalling.

Vi har, med noen få unntak. kommet i kontakt med de fleste vi har ringt til. Men dersom du er 85 år eller eldre, og ikke har fått telefon fra oss innen februar er omme, må du kontakte oss på telefon 92261525 og snakke med vaksinekoordinator Elin.

Vi vil kalle inn alle under 75 år med SMS-melding. I denne meldingen vil det ligge et nummer du kan ringe om du ikke kan møte eller ikke ønsker vaksine.

PS! Alle innbyggere som bare har fasttelefon vil kontaktes pr. telefon.

Selvbetjent vaksine-booking på vei

Kommunen jobber med en selvbetjeningsløsning for den yngre delen av befolkningen vår, som vi håper å kunne presentere om kort tid. Målet er at den enkelte innbygger da kan bestille sitt eget tidspunkt for vaksinasjon.

Transport og følge til og fra vaksinasjonslokalet

Det er først og fremst tre grunner til at vi ikke utfører vaksinering hjemme:

  • Vaksinen er holdbar kun i 6 timer etter at den er blandet med saltvann. Den må altså settes ganske raskt.
  • Vaksinen kan ikke fraktes/transporteres etter at den er trukket opp. Det vanskeliggjøres med at det er 6 doser i et vaksineglass.
  • Den som er vaksinert skal observeres i minst 20 minutter etter gitt vaksine, som vi har store utfordringer med i forhold til personellressurser.

Vi vaksinerer fra kl. 14.00 og utover, i håp om at flest mulig familier kan klare å håndtere transport og følge til vaksinasjonslokalet, for seg og sine.

Smittesituasjonen og personalressurser i hjemmetjenesten gjør det dessverre vanskelig å kunne tilby transport og følge til og fra vaksinasjonslokalet, for hjemmeboende som er i behov av dette.

Dersom du trenger tilpasning i forhold til tidspunkt du kan møte, så meld fra om dette til de som ringer deg for innkalling. Da vil vi sammen med deg se om det finnes en løsning på dette, eksempelvis å komme på et senere tidspunkt eller annen dag om mulig.

 

Med vennlig hilsen vaksinasjonsgruppa i Jevnaker kommune