Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Vil forhindre smittespredning

- har vedtatt et forbud i Jevnaker

Jevnaker kommune har i dag gjort et vedtak for å forhindre smitte på tvers av kommunegrensene. Kommunen ser alvorlige utfordringer ved at helseinstitusjoner ønsker å flytte syke pasienter mellom sine ulike institusjoner, på tvers av kommunegrensene. Jevnaker kommune har fattet sitt vedtak for unngå fare for økt smitte til Jevnaker og flere svært syke pasienter til en allerede presset helsetjeneste.


 

 

Må sikre egne innbyggere

Mange opplever utfordringer med å finne gode løsninger for å håndtere en forventet økning av koronasmittede pasienter. Både offentlige og private helseinstitusjoner. Både store og små kommuner. I dag har Jevnaker kommune sett seg nødt til å vedta et forbud mot å forflytte pasienter som er på private institusjoner. 

–Vi er nå i en ekstraordinær situasjon, og må sikre oss at vi kan gi våre innbyggere tilstrekkelig medisinsk oppfølging. Det er derfor ikke med lett hjerte vi nå fatter et vedtak som kan oppfattes som svært kraftig, sier ordfører Morten Lafton, som håper på fortsatt god dialog og konstruktivt samarbeid med de berørte partene.

Kommunelegen i Jevnaker har fattet følgende vedtak om forbud:

Vedtaket er basert på lov om smittevern paragraf 4-1.

 Jevnaker kommune gjør dette for å beskytte innbyggere og pasienter, sikre at vi har tilstrekkelig og forsvarlige ressurser og smittemateriell, samt hindre spredningen av koronaviruset som vi vet sprer seg raskt i Norge.

 

Jevnaker allerede hardt rammet

Jevnaker kommune har i dag 5 bekreftede tilfeller av koronavirus og er den kommunen som har vært hardest rammet i Ringeriksregionen. Kommuneoverlege Marthe Ottersen Bergli er redd at Jevnaker kan få flere smittede pasienter som vil kreve langt mer hjelp og pleie enn det de kan få på de private helseinstitusjonene.

Vårt helseapparat er ikke dimensjonert for dette, og vi må først og fremst ivareta tjenestene til våre innbyggere. Derfor har vi blant annet iverksatt akutte tiltak sammen med Ringerike og Hole. Disse tiltakene er ikke tiltenkt pasienter utenfor vår region.

Kommuneoverlegen har støtte hos ordfører og administrasjon i Jevnaker kommune. I tillegg er anvendelsen av lovverket, beslutning om vedtaket og vedtakets innhold klarert med Helsedirektoratet.